top of page

Zeytinin tarihi


Yaşadığımız çevrede 1.500 yaşında ürün verebilen zeytin ağaçlarını görebiliyoruz. Atalarımız binlerce yıl önce zeytin ağacının değerini bilmiş olup barış ve sağlığın simgesi olarak el üstünde tutulmuş, bölgemize zeytin ağacı bol dikilmiştir.


Delice zeytinden (Olea europaea oleaster) ehlileştirilen bahçelerimizde var olan Zeytin (Olea europaea sativa) ağaçları tüm Akdeniz kıyılarında yaygın yetişmektedir. Tüm dünyada 1.200 çeşit zeytin ağacı bilinmektedir. Bir milyon yıl öncesine ait zeytin yaprağı fosilleri bulunmuştur. İnsan barınaklarından çıkarılan zeytin kalıntıları 9000 yaşındadır. Mersin (Yumuktepe) kazılarında rastlanmıştır.


İlk zeytinyağı kalıntılarına kuzey İsrail ‘de antik bir çömlekte rastlanmıştır. Yapılan analizle 8000 bin yıl önce zeytinyağı üretildiği düşünülmektedir. Zeytin ağacının ehlileştirilmesi, bahçelerin kurulması Mezopotamya'da 6000 yıl önce başlamıştır.


Bugün kabul gören teoriye göre zeytin ağacının, Güneydoğu Anadolu - Mezopotamya - Filistin bölgesinden başlayarak Doğu Akdeniz kıyılarından Batı Anadolu'ya oradan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya yayıldığı görüşüdür. Urla yöresi ve Yarımada, bu kadim topraklardan akıllı zeytinin Akdeniz'e dağılması sürecinde, en erken geldiği bölgedir. Bu bakımdan çok önemlidir. Ege adaları, Girit, Mısır tıpkı Urla yöresi, Klazomenai ve Yarımada gibi erken akıllı zeytinin geldiği bölgelerdir. Güney Fransa'nın M.Ö 600’lerde, İspanya'nın M.Ö 200 yıllarında akıllı zeytin ağacı ile karşılaştığını düşünecek olursak, zeytin tarihi bakımından Urla ve yöresinin, Klazomenai'nin önemi ortaya çıkmaktadır.


17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page